Prázdninový provoz - zápis

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz ...

..čti více

 Škola v přírodě 15.5. - ...

Vážení rodiče, škola v přírodě ve Vřesníku se ruší. ...

..čti více

 Informace - školné

Vážení rodiče, z důvodu uzavření MŠ od 17.3.2020 bude výše ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

Zápis na školní rok 2020/2021


Zápis na školní rok 2020/2021 – ZMĚNA!

Vzhledem k současné situaci proběhne zápis na školní rok 2020/2021 do naší mateřské školy v termínu 2.5. – 11.5.2020.

Způsoby předání požadované dokumentace (ke stažení, viz.níže)

  1. Scanem všech dokumentů - žádost o přijetí, evidenční list s potvrzením od lékaře, včetně potvrzení o řádném očkování (povinnost očkování se nevztahuje na děti v režimu povinného předškolního vzdělávání) a přihlášku ke stravování na e-mail dekanka@dekanka.cz.
  2. Vhozením dokumentů v zalepené obálce do schránky k tomu určené ve vstupním vestibulu školy od 4.5. do 11.5.2020 v době od 9:00 do 13:00 hod.
  3. Případně poštou na adresu: Mateřská škola, Na Děkance 130/2, 128 00 Praha 2

Individuální vzdělávání – pokud bude dítě od 1.9.2020 v režimu povinného předškolního vzdělávání a nebude navštěvovat MŠ, připojí zákonný zástupce  ještě dokument „Oznámení o individuálním vzdělávání“ (viz. dokumenty ke stažení), nepodává přihlášku ke stravování. Žádost o přijetí a evidenční list ANO.

 

V případě zasílání e-mailem nebo poštou je poslední den pro podání nebo odeslání 11.5.2020!

Pokud budete zasílat dokumentaci e-mailem, bude třeba dodatečně doložit do MŠ originály těchto dokumentů. Kdy a jakým způsobem to proběhne, vás budeme informovat dle vývoje situace. Totéž platí pro zbývající dokumentaci, která souvisí s přijímacím řízením.

Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě 12.5. – 15.5.2020 po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy nebo její zástupkyní, v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2.

Podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů.

Po uplynutí výše uvedené lhůty vydá mateřská škola rozhodnutí o vaší žádosti.

 

Sdělení výsledků přijímacího řízení

Nejpozději do 30 dnů od uzavření zápisu na školní rok 2020/2021 (11.5.2020).

Přijaté děti – pod registračními čísly (poslední čtyři čísla rodného čísla dítěte) budou zveřejněny na našich webových stránkách nebo na vstupních dveřích do MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce poštou do vlastních rukou.

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na dekanka@dekanka.cz nebo na tel: 224920679 nebo 731465808. Po dobu uzavření MŠ je provoz kanceláře od 9:00 do 13:00 hod.


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.


Dokumenty ke stažení :
Žádost o přijetí
Přihláška ke stravování
Evidenční list a vyjádření lékaře
Oznámení o individuálním vzdělávání


Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace