Ve čtvrtek 23. ledna odpadají ,,Míčové a sportovní hry" z ...

..čti více

 Testy školní zralosti

Testy školní zralosti proběhnou 27.1.2020 od 8:30 hod. Sdělení ...

..čti více

 Škola v přírodě

Škola v přírodě Čestice, termín 31.1. - 7.2.2020, ještě máme ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

Zápis na školní rok 2019/2020


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2:

Seznam registračních čísel přijatých dětí od školního roku 2019/2020:
0119
0219
0319
0419
0519
0619
0719
0919
1019
1119
1219
1319
1419
1519
1619
1819
1919
2019
2119
2219
2319
2419
2519
2619
2719
2819
2919
3019
3119
3219
3319
3419
3519
3619
3819
3919
4019
4119
4219
4319
4419
4519
4619
4719
4819
4919
5019
5119
5219
5319
5419
5519
5619
5719
5819
5919
6019
6119
6219
6319
6419
6519
6619
6719
6819
6919
7019
7119
7419

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou do vlastních rukou.

Pokud bude dítě přijato, ale zákonný zástupce se dodatečně rozhodne, že dítě k docházce do Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2, nenastoupí, prosíme o včasné oznámení této skutečnosti. Nebude tím zbytečně blokováno místo pro další zájemce. Děkujeme.

Monika Biemannová - ředitelka školy             Datum zveřejnění: 24.5.2019KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.


Dokumenty ke stažení :
Žádost o přijetí
Přihláška ke stravování
Evidenční list a vyjádření lékaře
Oznámení o individuálním vzdělávání


Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace