Nevyčerpané poplatky za ...

Děti, které končí docházku do mateřské školy - částku 420,- ...

..čti více

 Školné březen - červen ...

Vážení rodiče,nejprve rekapitulace výše poplatků: březen - ...

..čti více

 Organizační zajištění ...

Organizační zajištění provozu mateřské školy ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

Režim dne


školní rok 2019/2020

6:30  začátek provozní doby,

           scházení dětí ve třídě dle rozpisu,

           začátek her a činností

  7:00  otevírání dalších tříd, hry a činnosti

  7:30  evidence docházky

  8:00   začátek povinného předškolního vzdělávání (pro děti v posledním roce před nástupem

            do základní školy a děti s OPŠD)

  8:30  hygiena, svačina 1. skupina – ryby, kuřata, berušky

  8:45  hygiena, svačina třída želvičky (ve své třídě)

  9:15  hygiena, svačina 2. skupina – myši, motýli, ježci, žirafy

10:00  pobyt venku

11:30  hygiena, oběd  1. skupina

11:45  hygiena, oběd  třída želvičky (ve své třídě)

12:15  hygiena, oběd  2. skupina

           odpolední klid na lehátku

           relaxace, předškolní příprava – předškolní děti        

14:15  hygiena, svačina  1. skupina

14:30  hygiena, svačina třída želvičky (ve své třídě)                 

15:00  hygiena, svačina  2. skupina

           po svačině hry a činnosti dětí, za příznivého počasí na školní zahradě

15.30  rozšířené činnosti dle rozvrhu

17:30  konec provozní doby

 

 

 

Pobyt venku je zpravidla 2 hodiny denně.

                            

Výše uvedené časy jsou pevně stanovené a je nutné je dodržovat. Čas mezi tím je vyplněn hrou a činnostmi dětí, volnými nebo řízenými, podle třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd.

 

 

Na režim dne navazuje plán služeb učitelek a ostatních zaměstnanců školy.

Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace