Informativní schůzka

Dne 20.6.2018 se uskuteční od 17:00 hod. informativní schůzka pro ...

..čti více

 Škola v přírodě

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku.

..čti více

 Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem rodičům lyžařského kurzu, za ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

Režim dne


6:30 začátek provozní doby,
         scházení dětí ve třídě dle rozpisu,
         začátek her a činností
7:00 otevírání dalších tříd, hry a činnosti
7:30 evidence docházky
8:00 začátek povinného předškolního vzdělávání (pro děti v posledním roce před nástupem
         do základní školy a děti s OPŠD)
8:30 hygiena, svačina 1. skupina – žirafy, berušky, kuřátka
8:45 hygiena, svačina třída želvičky (ve své třídě)
9:15 hygiena, svačina 2. skupina – myši, motýlci, ježci, ryby
10:00 pobyt venku
11:30 hygiena, oběd 1. skupina
11:45 hygiena, oběd třída želvičky (ve své třídě)
12:15 hygiena, oběd 2. skupina
          odpolední klid na lehátku
          relaxace, předškolní příprava – předškolní děti
14:15 hygiena, svačina 1. skupina
15:00 hygiena, svačina 2. skupina
          po svačině hry a činnosti dětí, za příznivého počasí na školní zahradě
15.30 rozšířené činnosti dle rozvrhu
17:30 konec provozní doby


Legenda:
1. třída – želvy
2. třída – žirafy
3. třída – žáby
4. třída – myši
5. třída – berušky
6. třída – ryby
7. třída – kuřátka
8. třída – motýli
9. třída – ježci


Výše uvedené časy jsou pevně stanovené a je nutné je dodržovat. Čas mezi tím je vyplněn hrou a činnostmi dětí, volnými nebo řízenými, podle třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd.

Na režim dne navazuje plán služeb učitelek a ostatních zaměstnanců školy.

Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace