Vánoční prázdniny

Přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin ...

..čti více

 Slavnost plodů.

Akce pro všechny děti a rodiče. Zapojte se s námi do akce. ...

..čti více

 Pozor ZMĚNA

Vycházka do Prahy, Nerudovy ulice na domovní znamení, bude v ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808


Identifikace zpracovatele - Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů - JUDr. Irena Princová

Kontaktní údaje na pověřence - e-mail: dpo@praha2.cz, tel.: 601030988Obecná informace o zpracování osobních údajů ve škole a kontakt na pověřence

Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2, se sídlem Na Děkance 130/2, Praha 2, 128 00, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :
  - datové schránky, ID DS 8uwtgb
  - emailem na adrese: dekanka@dekanka.cz
  - poštou na adrese: Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 130/2, 128 00 Praha 2

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro příspěvkovou organizaci je:
JUDr. Irena Princová,
Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
dpo@praha2.cz

Tel: +420 601 030 988

Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace