Ve čtvrtek 23. ledna odpadají ,,Míčové a sportovní hry" z ...

..čti více

 Testy školní zralosti

Testy školní zralosti proběhnou 27.1.2020 od 8:30 hod. Sdělení ...

..čti více

 Škola v přírodě

Škola v přírodě Čestice, termín 31.1. - 7.2.2020, ještě máme ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808

EKOŠKOLKA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Po loňském obhájení titulu jsme se s vervou pustili do nového školního roku s Ekoškolou.

V tomto školním roce si samy děti vybraly ze čtyř témat Ekoškoly (jídlo, odpady, prostředí, voda), téma voda.

Po odchodu některých rodičů a předškoláků z ekotýmu, jsme doplnili ekotým o nové členy. O jeho složení se můžete dozvědět na nástěnce
EKOŠKOLY, ve vstupní chodbě vpravo. Náš ekotým se sešel již dvakrát, zápisy jsou vyvěšeny na nástěnce.

Dvakrát měsíčně (v pátek), se schází DĚTSKÝ EKOTÝM, který je zastoupen dětmi ze všech tříd.

Doposud se nám podařilo vypracovat ANALÝZU slabých a silných stránek MŠ na téma voda uvidíte na nástěnce.

Pracujeme na PLÁNU ČINNOSTÍ – sledujte nástěnku, plán se tam objeví.

Připraveny jsou akce pro rodiče o Vánocích a je plánována oslava DNE VODY na 22.3.20120 – oznámení bude na plakátech.

Jednotlivé třídy průběžně plní úkoly environmentální výchovy, můžete sledovat na nástěnkách tříd tabulku s kapičkami, kde je uvedeno,
co mají děti splněno.

Koordinátorky EVVO se průběžně zúčastňují seminářů a školení v oblasti EVVO.

Aktuální informace a fotografie naleznete ve třídě žabiček.

 

 
Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace