Konzultační hodiny

Dne 28. 11. 2018 proběhnou ve třídě myšek konzultační hodiny ...

..čti více

 Vánoční prázdniny

Přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin ...

..čti více

 Slavnost plodů.

Akce pro všechny děti a rodiče. Zapojte se s námi do akce. ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808


21.11.2018

Konzultační hodiny

Dne 28. 11. 2018 proběhnou ve třídě myšek konzultační hodiny pro rodiče. Od 16. do 17.30 hodin ve třídě. Konzultace jsou pro pro jednotlivé rodiče . Prosíme, pokud máte o konzultaci zájem, přijďte bez dětí !!! Děkujeme za pochopení paní učitelky12.11.2018

Vánoční prázdniny

Přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin - od 22.12.2018 do 2.1.2019.30.10.2018

Slavnost plodů.

Akce pro všechny děti a rodiče. Zapojte se s námi do akce. Oslavte podzimní sklízení a nabídku podzimních plodů. Pusťte se se svými dětmi do pečení a tvoření dobrot z podzimních plodů. Můžete péci na sladko i na slano. Kdy 1.11.2018. Vyfoťte své tvoření s dětmi, napište recept, jaké podzimní plody jste využili a vše přineste. 1.11. RÁNO DO SVÉ TŘÍDY. v 16.30 bude v přízemí MŠ ochutnávka. Moc se těšíme na příjemně strávené odpoledne.15.10.2018

Pozor ZMĚNA

Vycházka do Prahy, Nerudovy ulice na domovní znamení, bude v pondělí 22. 10. Přijďte prosím včas v 9. 00 hodin odcházíme ze školky!! Děkujeme05.10.2018

EVVO

Schůzka ekotýmu se uskuteční dne 23.10.2018 od 17.30 hodin ve třídě myší. Všichni noví zájemci z řad rodičů, jsou vítáni. Těšíme se na loňské členy a na nové téma pro letošní rok , kterým je JÍDLO. Za koordinátorky Evvo paní učitelky Renata, Jindra05.10.2018

Škola v přírodě

Děti dorazily na školu v přírodě v pořádku.30.08.2018

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Po třídních schůzkách 19.9 proběhne informativní schůzka ohledně školy v přírodě ve třídě ježečků.29.08.2018

Třídní schůzky v novém školním roce

Dne 19.9.2018 od 17:30 hod. proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách. Prosíme, dostavte se bez dětí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.31.08.2016

ŠKOLNÉ I STRAVNÉ

V měsíci září vybíráme školné i stravné též za měsíc červen následujícího roku.V tomto měsíci (červen 2018) proběhne i vyúčtování případných přeplatků.Děkujeme za pochopení31.08.2016

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) STANOVUJI výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 takto: a) neomezená celodenní docházka ... 850,-Kč b) děti, které se vzdělávají v posledním ročníku a děti s OPŠD ...0,-Kč Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce. Tyto platby je možné uhradit bankovním převodem nebo složenkou do platného termínu. Nepřítomnost dítěte v MŠ neomlouvá z včasné platby.


Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace