Prázdninový provoz - zápis

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz ...

..čti více

 Škola v přírodě 15.5. - ...

Vážení rodiče, škola v přírodě ve Vřesníku se ruší. ...

..čti více

 Informace - školné

Vážení rodiče, z důvodu uzavření MŠ od 17.3.2020 bude výše ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808


02.04.2020

Prázdninový provoz - zápis

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1.7. do 31.8.2020. Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy: 1.7. - 17.7.2020 MŠ Viničná 1 a MŠ a ZŠ Resslova - Na Zbořenci 7; 20.7. - 31.7.2020 MŠ Španělská 16; 3.8. - 14.8.2020 MŠ Trojlístek Kladská 1 Zápis k prázdninovému provozu probíhá ve všech uvedených školkách elektronicky (poštou), v termínu 8. - 25.4.2020. Bližší informace i dokumenty ke stažení máte k dispozici na webových stránkách jednotlivých MŠ.02.04.2020

Škola v přírodě 15.5. - 22.5.2020

Vážení rodiče, škola v přírodě ve Vřesníku se ruší. Platba vám bude vrácena na účet v plné výši.02.04.2020

Informace - školné

Vážení rodiče, z důvodu uzavření MŠ od 17.3.2020 bude výše školného za měsíc březen krácena na 400,- Kč. V měsíci dubnu je výše školného 0,- Kč (zrušte si tedy příkaz k úhradě nebo neplaťte). Ohledně placení školného za měsíc květen vás budeme ještě informovat v návaznosti na další vývoj situace. PŘEPLATKY - v případě ukončení docházky dítěte do MŠ k 30.6.2020 budou vráceny na účet zákonného zástupce. V případě pokračování v docházce budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku. Pokud budete mít další dotazy, obracejte se na hospodářku školy paní Hájkovou, nejlépe písemně hospodarka@dekanka.cz případně telefonicky 224920834 nebo 731465808. Připomínáme, že po dobu uzavření MŠ je provoz kanceláře od 9:00 do 13:00 hod.25.03.2020

Aktivity pro děti

Vážení rodiče a milé děti, je to už dlouhá doba, co jsme se neviděli a ještě nějaký čas to potrvá. Aby nám to všem rychleji utíkalo, budou vám každé úterý a čtvrtek zasílat paní učitelky na vaše zaregistrované mailové adresy zde na našich stránkách nabídku různých aktivit, úkolů, básniček, písniček či pracovních listů.Pokud nemáte ještě svůj mail ve třídě vašeho dítěte zaregistrovaný, můžete tak kdykoliv učinit. Přejeme vám všem pevné zdraví a těšíme se na společné setkání opět ve školce16.03.2020

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, z rozhodnutí rady Městské části Praha 2, budou všechny mateřské školy od 17.3.2020 do odvolání uzavřeny. Mateřská škola může vystavit rodičům "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení". Požadavek vystavení ošetřovného zasílejte mailem na dekanka@dekanka.cz s uvedením jména, rodného čísla dítěte a třídu, kterou navštěvuje. Potvrzený formulář vám bude zaslán zpět na vaši mailovou adresu. V době uzavření mateřské školy bude v provozu kancelář školy od 9:00 do 13:00 pro písemnou nebo telefonickou komunikaci. Nadále sledujte naše webové stránky a za celý kolektiv přeji všem pevné zdraví. Monika Biemannová, ředitelka školy15.03.2020

Aktuálně k provozu školy

Vážení rodiče, v tomto okamžiku zatím platí, že v pondělí 16.3.2020 bude naše mateřská škola otevřená. Na základě zvážení momentálně dostupných informací, vývoje situace a možností školy z ní vyplývajících jsem se rozhodla, že škola pro udržení svého chodu přistoupí k režimovým opatřením. Tato opatření sledují ochranu zdraví všech zúčastněných za stávajících možností našeho pracoviště. Prosím vás o pochopení, spolupráci a součinnost. S ohledem na výše uvedené dochází od 16.3.2020 k těmto organizačním změnám: a)Přebírání a předávání dětí bude probíhat ve vstupním vestibulu u skleněných dveří. Zákonný zástupce předá dítě zaměstnanci školy a NEBUDE VSTUPOVAT DO PROSTOR ŠKOLY. Zaměstnanci dále zajistí převlečení dítěte a předání do třídy. b) Vyzvedávání dětí bude probíhat obdobným způsobem. Rodič po zazvonění vyčká příchodu zaměstnance školy, sdělí mu jméno dítěte a třídu. Zaměstnanec MŠ zajistí převlečení dítěte a předá ho u skleněných dveří zákonnému zástupci, který bez zbytečného odkladu opustí budovu školy i přilehlý areál školy. c) V době platnosti tohoto opatření je pro scházení dětí upraveno časové rozmezí na dobu 6:30 - 8:00 hod. d) Vyzvedávání dětí po obědě je vymezeno časem 12:10 - 12:30 hod. e) Vyzvedávání dětí odpoledne je vymezeno časem 15:10 - 17:30 hod. PŘÍCHODY A ODCHODY DĚTÍ V JINÝCH NEŽ UVEDENÝCH ČASECH NEMÁ ŠKOLA MOŽNOST ORGANIZAČNĚ A HYGIENICKY ZAJISTIT. Vážení rodiče, apeluji na váš zodpovědný přístup a pečlivé zvážení situace a možností. Věřím, že zodpovědným přístupem a ohleduplností dokážeme eliminovat rizika ohrožení zdraví. Prosím vás, informujte nás o případných změnách zdravotního stavu dětí. Monika Biemannová, ředitelka školy11.03.2020

Koronavirus

Vyjádření zřizovatele: MŠ Prahy 2 zůstávají nadále v provozu. Jejich uzavření vnímáme jako zátěž pro pracující rodiče. Děti by pravděpodobně dávali na hlídání prarodičům, kteří patří mezi nejvíce ohrožené skupiny. Školky na dvojce zůstanou tedy v tuto chvíli otevřeny. O aktuálním vývoji budeme informovat.10.03.2020

Koronavirus

Vážení rodiče, dle aktuálního sdělení (10.3., 10:00) ministra zdravotnictví se zrušení výuky v mateřských školách od 11.3.2020 netýká. O dalším vývoji situace vás budeme na tomto místě informovat.02.03.2020

Ekotým

Dovolujeme si připomenout schůzku ekotýmu dne 4.3.2020 od 17.15hodin ve třídě žabiček. Těšíme se na hojnou účast koordinátorky EVVO Renata a Jindra.25.02.2020

Zápis na školní rok 2020/2021

Zápis (odevzdávání přihlášek) na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 5.5. a 6.5.2020 od 13:00 do 17:00 v ředitelně školy. Bližší informace a dokumenty ke stažení naleznete v sekci "Zápis".05.02.2020

Zpráva ze školy v přírodě

Všechny děti jsou v pořádku.Přes noc nám napadl sníh, tak už se těšíme na kluzáky. Přijedeme v pátek 7.2. v 11:00 hod. Na Knížecí před hotel Akcent. Už se těšíme01.02.2020

Fotky ze školy v přírodě najdete v galerii třídy Myšek31.01.2020

Milé maminky a tatínkové, na školku v přírodě jsme dojeli v pořádku a už sedíme u svačinky. Vaše děti31.01.2020

Semináře pro rodiče

Nabídka seminářů pro rodiče: 24.2.2020 - "Řešení problematiky školní zralosti u předškoláků - Jak připravit dítě na vstup do ZŠ" 9.3.2020 - "Co děti nejvíce potřebují" Začátek vždy v 16:00, zde v MŠ, doba trvání 2 hodiny, dohled nad dětmi zajištěn. V případě zájmu se můžete přihlásit ve vaší třídě u paní učitelky. Účast je zdarma.20.01.2020

Ve čtvrtek 23. ledna odpadají ,,Míčové a sportovní hry" z důvodu lyžařského výcviku06.01.2020

Testy školní zralosti

Testy školní zralosti proběhnou 27.1.2020 od 8:30 hod. Sdělení výsledků paní psycholožkou proběhne 4.2.2020 od 15:00 hod. Více informací na třídních nástěnkách.04.12.2019

Škola v přírodě

Škola v přírodě Čestice, termín 31.1. - 7.2.2020, ještě máme volná místa. V případě zájmu se můžete přihlásit ve třídě Myšky.04.11.2019

Informace o provozu

Ve středu 6.11.2019 je mateřská škola otevřena v běžném provozu.04.11.2019

Schůzka Ekotýmu

Dovolujeme si připomenout další schůzku ekotýmu, která se bude konat dne 13.11. v 17.15 ve třídě žabiček. Program: analýza, plán, příprava Vánočního programu.Těšíme se na setkání koordinátorky EVVO Renata a Jindra03.10.2019

Ekotým

Děkujeme všem rodičům, kteří se přihlásili a přišli na první schůzku ekotýmu. Veškeré informace v oblasti EVVO najdete ve třídě žabiček.


Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace