Vánoční prázdniny

Přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin ...

..čti více

 Slavnost plodů.

Akce pro všechny děti a rodiče. Zapojte se s námi do akce. ...

..čti více

 Pozor ZMĚNA

Vycházka do Prahy, Nerudovy ulice na domovní znamení, bude v ...

..čti více

Mateřská škola,
Praha 2, Na Děkance 2

Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2

e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808


12.11.2018

Vánoční prázdniny

Přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin - od 22.12.2018 do 2.1.2019.30.10.2018

Slavnost plodů.

Akce pro všechny děti a rodiče. Zapojte se s námi do akce. Oslavte podzimní sklízení a nabídku podzimních plodů. Pusťte se se svými dětmi do pečení a tvoření dobrot z podzimních plodů. Můžete péci na sladko i na slano. Kdy 1.11.2018. Vyfoťte své tvoření s dětmi, napište recept, jaké podzimní plody jste využili a vše přineste. 1.11. RÁNO DO SVÉ TŘÍDY. v 16.30 bude v přízemí MŠ ochutnávka. Moc se těšíme na příjemně strávené odpoledne.15.10.2018

Pozor ZMĚNA

Vycházka do Prahy, Nerudovy ulice na domovní znamení, bude v pondělí 22. 10. Přijďte prosím včas v 9. 00 hodin odcházíme ze školky!! Děkujeme05.10.2018

EVVO

Schůzka ekotýmu se uskuteční dne 23.10.2018 od 17.30 hodin ve třídě myší. Všichni noví zájemci z řad rodičů, jsou vítáni. Těšíme se na loňské členy a na nové téma pro letošní rok , kterým je JÍDLO. Za koordinátorky Evvo paní učitelky Renata, Jindra05.10.2018

Škola v přírodě

Děti dorazily na školu v přírodě v pořádku.30.08.2018

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Po třídních schůzkách 19.9 proběhne informativní schůzka ohledně školy v přírodě ve třídě ježečků.29.08.2018

Třídní schůzky v novém školním roce

Dne 19.9.2018 od 17:30 hod. proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách. Prosíme, dostavte se bez dětí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.31.08.2016

ŠKOLNÉ I STRAVNÉ

V měsíci září vybíráme školné i stravné též za měsíc červen následujícího roku.V tomto měsíci (červen 2018) proběhne i vyúčtování případných přeplatků.Děkujeme za pochopení31.08.2016

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) STANOVUJI výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 takto: a) neomezená celodenní docházka ... 850,-Kč b) děti, které se vzdělávají v posledním ročníku a děti s OPŠD ...0,-Kč Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce. Tyto platby je možné uhradit bankovním převodem nebo složenkou do platného termínu. Nepřítomnost dítěte v MŠ neomlouvá z včasné platby.


Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2015    |    administrace